Poslanstvo

Temeljno poslanstvo družbe Gorenje IPC je zaposlovanje in usposabljanje invalidov.

Vizija

Zadovoljevanje potreb naših kupcev s kakovostnimi proizvodi in storitvami ter nenehno spreminjanje proizvodnih procesov v smeri avtomatizacije in informacijske podpore.

Cilji

  • Uspešen razvoj in rast na vseh področjih naše dejavnosti;
  • zagotavljanje in ohranjanje konkurenčnosti z izvajanjem aktivnosti za dvig produktivnosti, kakovosti in oskrbe po LEAN principih;
  • uspešno sledenje razvojnim programom naših kupcev;
  • izpolnjevanje zahtev in pričakovanj družbenika ter spoštovanje načel trajnostnega razvoja in družbeno odgovornega ravnanja.

Zgodovina

Pomembni koraki v razvoju družbe Gorenje IPC

1991 – ustanovitev družbe Gorenje IPC
1992 – uresničitev ideje o grafični dejavnosti – prva sestava zvezkov
1993 – program Grafika natisne prve tiskovine za potrebe gospodinjskih aparatov
1995 – proizvodnja kabelskih setov se prenese in družbe TTE v Gorenje IPC – program Elektrokomponente
1997 – Gorenje IPC postane ekskluzivni dobavitelj kabelskih setov za Gorenje, d. d.
1998 – pričetek sestave polizdelkov za aparate Gorenja (program Storitve) in pridobitev certifikata ISO 9001
2002 – pridobitev certifikata ISO 14001 ter integracija sistema kakovosti in ravnanja z okoljem
2003 – izgradnja tovarne in začetek proizvodnje stiroporne embalaže; uvedba informacijskega okolja SAP
2004 – 2005 – širitev dejavnosti v industrijsko cono Šoštanj
2007 – pridobitev certifikata OHSAS 18001
2009 – pričetek uvajanja informacijske podpore v proizvodne procese sestave polizdelkov
2010 – tehnološka nadgradnja programa Elektrokomponente in Grafike; zagon solarnih elektrarn 2 x 50 kW
2011 – novelacija zakona ZZRZI; pričetek uvedbe LEAN metod v proizvodne procese
2012 – pridobitev certifikata FSC® CoC, pričetek vizualizacije proizvodnje
2014 – pridobitev certifikata Excellent SME Slovenia
2016 – pridobitev certifikata Bisnode bonitetne odličnosti