Naše podjetje je ponovno prejelo certifikat Bisnode bonitetne odličnosti AAA.

Bonitetna odličnost je ocena, s katero bonitetne hiše na osnovi različnih kriterijev ocenjujejo boniteto podjetja skozi daljše obdobje – med drugim so sestavni del ocene tudi ocena plačilne sposobnosti, kreditna sposobnost, zadolženost, dobičkonosnost in drugi kriteriji tveganosti poslovanja s podjetjem. Podjetje, ki izkazuje bonitetno odličnost, predstavlja zanesljiv, kredibilen in nizko tvegan poslovni subjekt za sodelovanje z vsemi poslovnimi partnerji.

Mirko Rožanc, direktor družbe Gorenje IPC