Razvoj in tehnologija

Oddelek Razvoj in tehnologija pokriva področje razvoja in konstrukcije kabelskih setov, priprave tehnoloških postopkov proizvodnje, vključno s študijem dela in časa ter optimiranjem proizvodnih postopkov izdelave kabelskih setov.

Enajst zaposlenih, od katerih ima večina višjo ali visoko izobrazbo s področja elektrotehnike, mehatronike in strojništva, je s svojimi bogatimi izkušnjami in inovativnim pristopom k reševanju nalog garancija, da bo vaš kabelski set izdelan optimalno, kar dokazujejo številne nagrade in priznanja s področja inovacij, tako na regionalni kot državni ravni.
Lahko vam nudimo podporo od enostavne izdelave setov po vaši dokumentaciji do kompletnega razvoja setov po vaših potrebah s koriščenjem našega znanja in izkušenj.
Enajst zaposlenih, od katerih ima večina višjo ali visoko izobrazbo s področja
elektrotehnike, mehatronike in strojništva, je s svojimi bogatimi izkušnjami in
inovativnim pristopom k reševanju nalog garancija, da bo vaš kabelski set izdelan optimalno, kar dokazujejo številne nagrade in priznanja s področja inovacij, tako na regionalni kot državni ravni.
Lahko vam nudimo podporo od enostavne izdelave setov po vaši dokumentaciji do kompletnega razvoja setov po vaših potrebah s koriščenjem našega znanja in izkušenj.

Pri svojem delu uporabljamo sodobna programska orodja tako v fazi načrtovanja inrazvoja kabelskih setov kot tudi v fazi priprave na proizvodnjo, priprave orodij in priprave tehničnotehnoloških zahtev za zunanje dobavitelje strojne opreme.

Prototipna delavnica

Prototipna delavnica, ki deluje v sklopu Razvoja in tehnologije, izdeluje vzorce ali manjše serije kabelskih setov za potrebe preizkušanj ali potrjevanj. Pomemben del dejavnosti prototipne delavnice je tudi izdelava montažno-kontrolnih miz za kabelske sete, s katerimi zagotavljamo kontrolo kvalitete kabelskega seta že v postopku montaže. V tej delavnici razvijamo in v okviru možnosti tudi izdelamo manjše priprave za tehnološko podporo proizvodnji. Opremljena je z orodji in napravami od ročnih orodij,  polavtomatskih naprav do CNC gravirnega stroja.

Prototipna delavnica

Prototipna delavnica, ki deluje v sklopu Razvoja in tehnologije, izdeluje vzorce ali manjše serije kabelskih setov za potrebe preizkušanj ali potrjevanj. Pomemben del dejavnosti prototipne delavnice je tudi izdelava montažno-kontrolnih miz za kabelske sete, s katerimi zagotavljamo kontrolo kvalitete kabelskega seta že v postopku montaže. V tej delavnici razvijamo in v okviru možnosti tudi izdelamo manjše priprave za tehnološko podporo proizvodnji. Opremljena je z orodji in napravami od ročnih orodij,  polavtomatskih naprav do CNC gravirnega stroja.