Proces izdelave

Predpenjenje EPS surovine
 • Uporabljamo dva diskontinuirana predpenilca DV 1000.
 • Proizvajamo lahko izdelke gostote materiala 18 – 50 g/l.

 

Staranje surovine
 • Za staranje predpenjene surovine uporabljamo šestnajst silosov volumna 80 m³.
 • Za doziranje predpenjene surovine do avtomatov uporabljamo šest delovnih silosov volumna 10 m³.

 

Predpenjenje EPS surovine
 • Uporabljamo dva diskontinuirana predpenilca DV 1000.
 • Proizvajamo lahko izdelke gostote materiala 18 – 50 g/l.
Staranje surovine
 • Za staranje predpenjene surovine uporabljamo šestnajst silosov volumna 80 m³.
 • Za doziranje predpenjene surovine do avtomatov uporabljamo šest delovnih silosov volumna 10 m³.
Reciklaža izdelkov
 • Ves izmet (0,25 %), ki se pojavi v proizvodnji, zmeljemo in ponovno vračamo v proizvodnjo (100-odstotna reciklaža).

 

Kakovost
 • Z uporabo metodologije 6 sigma zagotavljamo stabilen proces, vrhunsko kakovost in stalno orientiranost na naše procese in odjemalce.
 • Redno izvajamo kontrolo izdelkov na najmodernejših napravah za merjenje tlačne in upogibne trdnosti ter zvarljivosti naših izdelkov.

 

Reciklaža izdelkov
 • Ves izmet (0,25 %), ki se pojavi v proizvodnji, zmeljemo in ponovno vračamo v proizvodnjo (100-odstotna reciklaža).
Kakovost
 • Z uporabo metodologije 6 sigma zagotavljamo stabilen proces, vrhunsko kakovost in stalno orientiranost na naše procese in odjemalce.
 • Redno izvajamo kontrolo izdelkov na najmodernejših napravah za merjenje tlačne in upogibne trdnosti ter zvarljivosti naših izdelkov.
Razvoj embalaže
 • V oddelku Razvoj embalaže razvijamo embalažo za velike gospodinjske aparate za Gorenje, d.o.o., kakor tudi za zunanje kupce.
 • Razvoj embalaže obsega: izdelavo koncepta, izdelavo prototipne embalaže, testiranje v preizkuševališču, optimiranje embalaže, izdelavo tehnične dokumentacije – 3D modeli in 2D načrti, ponovno testiranje embalaže iz orodij, potrditev vzorcev;
 • izdelavo dokumentacije za: EPS embalažo, kartonsko embalažo, leseno embalažo in različne nalepke (energijske, marketinške in opozorilne).
 
Transportni preizkusi embalaže

Pri razvoju oziroma novem izdelku opravimo transportne teste, ki potekajo na najmanj dveh, lahko pa tudi na več embalirnih testnih vzorcih. Preizkušanje poteka s splošnimi pravili za določanje programa preizkusov o primernosti embalaže za uporabo (SIST EN ISO 4180). Transportni preizkusi po vrstnem redu izvajanja so:

 • preizkus bočnega stiskanja,
 • preizkus na vertikalni pritisk,
 • vibracijski preizkus,
 • preizkus na prosti pad,
 • preizkus na udarec (strmina),
 • preizkus pretovarjanja (ročni voziček).
Transportni preizkusi embalaže

Pri razvoju oziroma novem izdelku opravimo transportne teste, ki potekajo na najmanj dveh, lahko pa tudi na več embalirnih testnih vzorcih. Preizkušanje poteka s splošnimi pravili za določanje programa preizkusov o primernosti embalaže za uporabo (SIST EN ISO 4180). Transportni preizkusi po vrstnem redu izvajanja so:

 • preizkus bočnega stiskanja,
 • preizkus na vertikalni pritisk,
 • vibracijski preizkus,
 • preizkus na prosti pad,
 • preizkus na udarec (strmina),
 • preizkus pretovarjanja (ročni voziček).