Program Storitve

Program Storitve je v pretežni meri dobavitelj polizdelkov (sklopov) za proizvodnjo gospodinjskih aparatov Skupine Gorenje. Naša pot je tlakovana predvsem z vizijo in ustvarjalnostjo, obvladovanjem širokega spektra dejavnosti, kot je sestava polizdelkov, sestava elektronsko občutljivih komponent, pakiranje, UV – varjenje, itd…

Letno izdelamo 11,5 milijona sklopov, od tega 3900 različnih artiklov.

V programu Storitve zaposlujemo 320 sodelavcev, ki so ključ do uspeha našega programa.

Program Storitve je v pretežni meri dobavitelj polizdelkov (sklopov) za proizvodnjo gospodinjskih aparatov Skupine Gorenje. Naša pot je tlakovana predvsem z vizijo in ustvarjalnostjo, obvladovanjem širokega spektra dejavnosti, kot je sestava polizdelkov, sestava elektronsko občutljivih komponent, pakiranje, UV – varjenje, itd…

Letno izdelamo 11,5 milijona sklopov, od tega 3900 različnih artiklov.

V programu Storitve zaposlujemo 320 sodelavcev, ki so ključ do uspeha našega programa.

Cilj je znan. Želimo biti najboljši na našem področju dela, vemo da to lahko dosežemo le z usposobljenimi in motiviranimi sodelavci.

Posebno pozornost namenjamo ergonomiji dela in kakovosti, tako da že med načrtovanjem delovnih procesov prilagajamo delovna mesta glede na zmožnosti in delovne omejitve posameznikov.

Cilj je znan. Želimo biti najboljši na našem področju dela, vemo da to lahko dosežemo le z usposobljenimi in motiviranimi sodelavci.

Posebno pozornost namenjamo ergonomiji dela in kakovosti, tako da že med načrtovanjem delovnih procesov prilagajamo delovna mesta glede na zmožnosti in delovne omejitve posameznikov.

Razvoj in kakovost proizvodnega procesa potekata v smeri računalniško podprtih delovnih mest, ki omogočajo popolno sledljivost vgrajenih komponent.

Pri osvajanju novih proizvodnih procesov pripravimo tehnološke rešitve, ki pa jih s pomočjo zunanjih sodelavcev tudi izvedemo, tako da so procesi ekonomsko in kakovostno najbolj ugodni.

Razvoj in kakovost proizvodnega procesa potekata v smeri računalniško podprtih delovnih mest, ki omogočajo popolno sledljivost vgrajenih komponent.

Pri osvajanju novih proizvodnih procesov pripravimo tehnološke rešitve, ki pa jih s pomočjo zunanjih sodelavcev tudi izvedemo, tako da so procesi ekonomsko in kakovostno najbolj ugodni.