Kakovost

Zavedamo se, da sta kakovost izdelkov in storitev odvisni od kakovosti delovanja posameznih procesov, zato je zagotavljanje kakovosti naših storitev, proizvodov in poslovanja eno izmed temeljnih gradnikov družbe Gorenje IPC in osnova za uspešen razvoj podjetja.Naš sistem kakovosti temelji na procesnem pristopu, pri katerem s planiranjem, izvajanjem in nadzorovanjem tehnološkega procesa zagotavljamo nemoteno delovanje in popolno zadovoljstvo naših kupcev. Zavezanost vodstva k večji učinkovitosti, uspešnosti, stalnim izboljšavam in razvoju ter osredotočenost na odjemalce izkazujemo z vrsto mednarodno uveljavljenimi standardi, kot so ISO 9001: 2008, ISO 14001, ISO OHSAS 18001, EMAS in FSC®.
Zavedamo se, da sta kakovost izdelkov in storitev odvisni od kakovosti delovanja posameznih procesov, zato je zagotavljanje kakovosti naših storitev, proizvodov in poslovanja eno izmed temeljnih gradnikov družbe Gorenje IPC in osnova za uspešen razvoj podjetja.Naš sistem kakovosti temelji na procesnem pristopu, pri katerem s planiranjem, izvajanjem in nadzorovanjem tehnološkega procesa zagotavljamo nemoteno delovanje in popolno zadovoljstvo naših kupcev. Zavezanost vodstva k večji učinkovitosti, uspešnosti, stalnim izboljšavam in razvoju ter osredotočenost na odjemalce izkazujemo z vrsto mednarodno uveljavljenimi standardi, kot so ISO 9001: 2008, ISO 14001, ISO OHSAS 18001, EMAS in FSC®.
Natančne in brezhibne merilne naprave in merila so v našem procesu nujno potrebna. Vsa merila, ki jih uporabljamo v Gorenju IPC, imajo certifikat o opravljenem pregledu oz. kalibraciji merila. Kalibriranje in preverjanje meril in merilnih naprav izvaja naše strokovno usposobljeno osebje ter naši pooblaščeni partnerji. Preverjanje meril poteka v skladu z zakonodajo, mednarodnimi standardi in standardi podjetja.Poleg mednarodno uveljavljenih standardov v podjetju uporabljamo še vrsto drugih orodij za zagotavljanje kakovosti (Six sigma, FMEA..), s katerimi zagotovimo visok nivo kakovosti naših izdelkov in storitev. S stalnim uvajanjem računalniško podprtih delovnih mest in investicijami v merilno in kontrolno opremo zagotavljamo svojim odjemalcem vrhunsko kakovost.
Natančne in brezhibne merilne naprave in merila so v našem procesu nujno potrebna. Vsa merila, ki jih uporabljamo v Gorenju IPC, imajo certifikat o opravljenem pregledu oz. kalibraciji merila. Kalibriranje in preverjanje meril in merilnih naprav izvaja naše strokovno usposobljeno osebje ter naši pooblaščeni partnerji. Preverjanje meril poteka v skladu z zakonodajo, mednarodnimi standardi in standardi podjetja.Poleg mednarodno uveljavljenih standardov v podjetju uporabljamo še vrsto drugih orodij za zagotavljanje kakovosti (Six sigma, FMEA..), s katerimi zagotovimo visok nivo kakovosti naših izdelkov in storitev. S stalnim uvajanjem računalniško podprtih delovnih mest in investicijami v merilno in kontrolno opremo zagotavljamo svojim odjemalcem vrhunsko kakovost.

Industrijski inženiring

V Gorenju IPC stremimo k temu, da zagotavljamo čim višjo kakovost izdelkov, čim krajše dobavne roke našim kupcem, imamo optimalne zaloge osnovnega materiala ter končnih izdelkov. Za zagotavljanje tega že nekaj let uporabljamo v proizvodnih in logističnih procesih metode in orodja vitke (LEAN) proizvodnje.Glavni poudarek dajemo na:

  • visoko pretočnost materiala skozi proizvodni proces,
  • zmanjševanje zalog materialov ob delovnih in skladiščnih mestih,
  • just in time dobavo izdelkov kupcu,
  • urejenost delovnega okolja.
V Gorenju IPC stremimo k temu, da zagotavljamo čim višjo kakovost izdelkov, čim krajše dobavne roke našim kupcem, imamo optimalne zaloge osnovnega materiala ter končnih izdelkov. Za zagotavljanje tega že nekaj let uporabljamo v proizvodnih in logističnih procesih metode in orodja vitke (LEAN) proizvodnje.Glavni poudarek dajemo na:

  • visoko pretočnost materiala skozi proizvodni proces,
  • zmanjševanje zalog materialov ob delovnih in skladiščnih mestih,
  • just in time dobavo izdelkov kupcu,
  • urejenost delovnega okolja.
Ker naše podjetje zaposluje več kot 50 % delavcev invalidov, dajemo velik poudarek ergonomiji in avtomatizaciji dela. Pri oblikovanju obstoječih in novih delovnih mest se držimo ergonomskih načel. Delovna mesta proučujemo z vidika fizičnih in psihičnih obremenitev, prisilnih drž ter raznih škodljivih vplivov na telo zaposlenih.Vse aktivnosti so usmerjene k izboljševanju delovnih pogojev, postopkov in ne nazadnje večji produktivnosti.

Certifikati